Lakiasiainpalvelu Juridik

Tarjoamme ratkaisukeskeisesti monipuoliset liikejuridiikan palvelut, johon kuuluu myös erilaisissa viranomaisprosesseissa avustaminen. Asiakkaamme ovat pääsääntöisesti pk-yrityksiä, kauppiaita, liiketoiminnanharjoittajia, yhdistyksiä ja säätiöitä

Julkisyhteisöille tarjoamme julkisten hankintojen, hankintatoimen kehittämisen, hallinnollisen tietoturvan kehittämisen ja myös esimerkiksi tietohallintolain vaatimusten mukaisuuden konsultointia

Toimimme asiakkaidemme kumppanina, autamme liiketoiminnan kasvaessa tai tuuppamme vauhtia alkutaipaleella. Tarvittaessa autamme myös asioiden selvittelyssä, jos ne ovat menneet solmuun. Tavoitteemme on pyrkiä nopeaan ratkaisuun, jotta asiakaamme voivat keskittyä siihen, mikä on heidän päätoimialansa. Esittelemme asiakkaillemme realistiset etenemisvaihtoehdot periaatteemme on, että pidemmän päälle on parempi sopia kuin riidellä, mutta jos reilulle sovinnolle ei ole mahdollisuutta, hoidamme myös oikeusprosessit. 

Hoidamme myös asiakkaidemme yksityisoikeudelliset asiat laajasti. Muita yksityishenkilöille tarjoamiamme erikoisempia palveluja ovat kuluttajansuojakysymykset käytettyjen autojen kaupassa sekä esimerkiksi pientalojen rakennuttamiseen liittyvät palvelut. 

Tiimillämme on prosessikokemusta riitaprosesseista yleisistä tuomioistuimista, hallintoriidoista hallinto-oikeuksissa sekä markkinaoikeusprosesseista. Palvelut -osiosta löydät nostoja osaamisalueistamme. Koulutamme myös laajasti.

Meillä on myös laaja kumppaniverkosto, jonka kautta löydämme parhaat osaajat erilaisiin hankkeisiin ja myös kapeisiin erityisosaamisalueisiin. 

Sijaintipaikkamme on Seinäjoki. Toimimme pääsääntöisesti sähköisesti ja asiakkaamme ovat ja toimivat laajasti ympäri Suomea. 

Julkiset hankinnat

Suomessa julkisten hankintojen arvo on n. 35 miljardia euroa. Tästä valtion osuus on n. 15 miljardia ja kuntien osuus n. 2o miljardia euroa. Tiimissämme on kokemusta useiden hallinnonalojen julkisten hankintojen kehittämisestä ja käytännön toteuttamisesta, sekä kuntayhtymien ja inhouse toimijoiden toiminnasta.

Euromääräisesti arvioiden hankinnoilla on erittäin olennainen merkitys julkishallinnon liiketoiminnassa. Hankintatoiminnan organisointi ja hankintastrategia, sekä konkreettinen suunnittelu, jolla hankinnat tuodaan osaksi liiketoimintaa luovat mahdollisuuden konsolidoinnille ja kustannussäästöille, sekä operatiivisen toiminnan järjestämiselle hankintalain vaatimukset huomioon ottaen. Olemme myös asiakkaidemme konkreettisena tukena ja autamme asiakkaitamme suunnittelemaan ja toteuttamaan hankintoja, erityistä osaamista meillä on tietojärjestelmä- ja muista ICT-hankinnoista.

Organisaatioiden toimielinten ja hallinnon kehittäminen

Osakeyhtiöissä, säätiöissä ja yhdistyksissä lakisääteisten toimielinten toiminnan kehittäminen tuo tehokkuutta. Joskus on myös tarpeen hoitaa käytännön kokouksia ja toimintaa liittyvää byrokratiaa. Voit ulkoistaa meille yhtiöoikeudelliset asiat, myös esimerkiksi kaikki kokousten valmistelut, juoksutuksen ja dokumentit.

Toimintaan vaikuttavan lainsäädännön vaikutukset

Tuemme asiakkaitamme vaatimusten mukaisuuksien täyttämisessä. ja julkisyhteisöjen toimintaan epäsuorasti vaikuttava lainsäädäntö asettaa organisaatioille vaatimuksia, jotka niiden tulee huomioida toiminnassaan. Tällaisia ovat esimerkiksi tietosuojaan liittyvät GDPR-vaatimukset ja tietoturvaan liittyvät tietohallintolain vaatimukset.


Inspiration Consulting 


Työyhteisövalmennus

Työyhteisön dynamiikkaan ja toimivuuteen vaikuttavat monet tekijät, osa selvästi havaittavia, osa tiedostettuja ja osa tiedostamattomia.

Työyhteisön toimivuus rakentuu prosessin kautta, johon vaikuttavat kaikki työyhteisön jäsenet.

Sparraamme työyhteisöä kehittämään itseään ja oppimaan