Inspiration Consulting 

Työyhteisövalmennus ja työyhteisökonsultointi

Työyhteisövalmennusta voidaan hyödyntää strategian laadinnan apuna, toiminnan suunnittelun tukena, johtajuuden ja johtamisjärjestelmän kehittämisessä, sekä tiimityön oppimisessa.

Työyhteisön tukeminen muutoksessa on organisaation edun mukaista. Onnistunut valmist